Conversation Between James0222 and kiemdaoconan

2 Visitor Messages

 1. Khi phục ti khoản của ti
  Ti đ v tnh huỷ lin kết ti khoản của ti với facebook. Hy gip ti lấy lại n.
  Sv:118+119
  ID: 24467010
  Name: HngAnh🐉

  Ti khoản mới:
  118+119
  ID: 24965225
  Name: Bnh Ống
 2. Hy gip ti lấy lại ti khoản của mnh. Pllzz
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2