Sau 2 năm trồng nghệ , bên mình đã thu hoạch xong v* cũng vừa ho*n th*nh quá trình sản xuất tinh bột nghệ. Hiện tại sản phẩm đã sẵn s*ng để bán.
Tinh...