Từ chỗ phải v*t lộn với cuộc sống mưu sinh v* gánh nặng tiền bạc, Gracie bây giờ kiếm được mức lương sáu con số h*ng tháng v* th*m ch* cô còn mua...