Search:

Type: Posts; User: khecuong59

Page 1 of 2 1 2

Search: Search took 0.03 seconds; generated 30 minute(s) ago.

 1. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin xút 99

  Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes


  Tên gọi khác: Xút, xút ăn da, kiềm, sodium hydroxide


  Công thức: NaOH - 99%


  Ngoại quan: dạng vảy đục không m*u,...
 2. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin xút 99

  Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes


  Tên gọi khác: Xút, xút ăn da, kiềm, sodium hydroxide


  Công thức: NaOH - 99%


  Ngoại quan: dạng vảy đục không m*u,...
 3. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin xút 99

  Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes


  Tên gọi khác: Xút, xút ăn da, kiềm, sodium hydroxide


  Công thức: NaOH - 99%


  Ngoại quan: dạng vảy đục không m*u,...
 4. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin xút 99

  Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes


  Tên gọi khác: Xút, xút ăn da, kiềm, sodium hydroxide


  Công thức: NaOH - 99%


  Ngoại quan: dạng vảy đục không m*u,...
 5. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin xút 99

  Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes


  Tên gọi khác: Xút, xút ăn da, kiềm, sodium hydroxide


  Công thức: NaOH - 99%


  Ngoại quan: dạng vảy đục không m*u,...
 6. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin xút 99

  Tên sản phẩm: Caustic Soda Flakes


  Tên gọi khác: Xút, xút ăn da, kiềm, sodium hydroxide


  Công thức: NaOH - 99%


  Ngoại quan: dạng vảy đục không m*u,...
 7. Hóa chất NaOH cần bán, cung cấp hóa chất Xút 99

  chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

  chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

  hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút...
 8. Hóa chất NaOH cần bán, cung cấp hóa chất Xút 99

  chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

  chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

  hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút...
 9. Hóa chất NaOH cần bán, cung cấp hóa chất Xút 99

  chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

  chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

  hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút...
 10. Hóa chất NaOH cần bán, cung cấp hóa chất Xút 99

  chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

  chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

  hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút...
 11. Hóa chất NaOH cần bán, cung cấp hóa chất Xút 99

  chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

  chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

  hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút...
 12. Hóa chất NaOH cần bán, cung cấp hóa chất Xút 99

  chúng tôi cần bán hóa chất NaOH 99%

  chúng tôi chuyên nh*p khẩu v* cung cấp hóa chất NaOH 99% hay còn gọi l* xút vẩy

  hóa chất chemivina chuyên nh*p khẩu xút...
 13. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông báo h*ng nh*p khẩu Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sản xuất tại...
 14. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông báo h*ng nh*p cảng Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sản xuất tại...
 15. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông báo h*ng nh*p khẩu Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sinh sản tại...
 16. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông tin h*ng nh*p khẩu Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sinh sản tại...
 17. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông tin h*ng nh*p khẩu Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sản xuất tại...
 18. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông tin h*ng du nh*p Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sinh sản tại China....
 19. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông báo h*ng nh*p cảng Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sinh sản tại...
 20. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông báo h*ng nh*p khẩu Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sản xuất tại...
 21. chuyên cung cấp hóa chất Natri Cyanua

  chúng tôi chuyên cung cấp Hóa Chất Natri Cyanua!

  quy cách: 50kg/thùng

  Xuất Xứ: Korea

  Ngoại quan: dạng viên nén không m*u không mùi. l* hóa chất cực độc cần...
 22. chuyên cung cấp hóa chất Natri Cyanua

  chúng tôi chuyên cung cấp Hóa Chất Natri Cyanua!

  quy cách: 50kg/thùng

  Xuất Xứ: Korea

  Ngoại quan: dạng viên nén không m*u không mùi. l* hóa chất cực độc cần...
 23. chuyên cung cấp hóa chất Natri Cyanua

  chúng tôi chuyên cung cấp Hóa Chất Natri Cyanua!

  quy cách: 50kg/thùng

  Xuất Xứ: Korea

  Ngoại quan: dạng viên nén không m*u không mùi. l* hóa chất cực độc cần...
 24. chuyên cung cấp hóa chất Natri Cyanua

  chúng tôi chuyên cung cấp Hóa Chất Natri Cyanua!

  quy cách: 50kg/thùng

  Xuất Xứ: Korea

  Ngoại quan: dạng viên nén không m*u không mùi. l* hóa chất cực độc cần...
 25. Replies
  0
  Views
  1

  đăng tin pac tháng 12

  http://chemivina.com.vn/sanpham_images/1147/PAC.jpg

  Hóa chất Chemivna xin g*i quý khách thông tin h*ng nh*p khẩu Poly Aluminium Chloride- PAC 31% từ nh* máy sinh sản tại...
Results 1 to 25 of 30
Page 1 of 2 1 2