Results 1 to 6 of 6

Thread: Tôi muốn lấy lại tk. ID: 57773353

 1. #1

  Tôi muốn lấy lại tk. ID: 57773353

  Tôi đă liên kết tk. Và tôi đă với t́nh hủy liên kết mong evony giúp

 2. #2
  If your account has been linked to Facebook or Google Play(Apple Game centre in iOS), you can restore your old account in the following ways:
  1. Create a new account;
  2. Go to Setting->Account->Swtich Account;
  3. Select Facebook or Google Play that your previous account has been linked to;
  If you don't link your account to Facebook or Google Play(Apple Game Centre), please do as follows:
  1. Send us screenshots of invoice if you ever bought items in Envoy;
  2. Create another new account on the same server;
  3. Connect the new account to Facebook or Google Play (Apple Game Centre on iOS)
  4. After we check it, you can log in with your old account automatically.

  Thank you!

  If you don't solve this problem, feel free to contact us on Facebook Message.

 3. #3
  Tôi muốn lấy lại tài khoản hoặc liên kết lại với Google Play cũ xin hăy giúp tôi ID: 88717317; Máy chủ 431. Cám ơn sự giúp đỡ

 4. #4
  Ḿnh đă Tạo một tài khoản mới trên cùng một máy chủ; và đă kết nối tài khoản mới với Google Play đúng với tài khoản đă liên kết ID: 88717317; Server 431. Cám ơn sự giúp đỡ

 5. #5
  Admin ḿnh đă làm hết theo tác sao vẫn không lấy được tài khoản? Mong nhận lại hồi đáp

 6. #6
  Quote Originally Posted by Anh Đức View Post
  Admin ḿnh đă làm hết theo tác sao vẫn không lấy được tài khoản? Mong nhận lại hồi đáp
  Tôi muốn lấy lại tài khoản hoặc liên kết lại với Google Play cũ, xin hăy giúp tôi ID: 88717317; Server 431; ID mới 134070809. Tôi vẫn chưa lấy lại được tài khoản. Có thể giúp tôi ko?

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •