Tôi muốn lấy lại tài khoản .. id của tôi là 57773353. Đă đăng kư Facebook. Thưởng thật thà. Và bây giờ tôi không thể vào được tṛ chơi. Sever tôi đang chơi 374: hăy giúp tôi t́m lại nó. Thanks..