Tuyển gấp 5 nữ nhân viên phục vụ cafe chòi - tại c* mau


A. PHỤC VỤ BÁN HÀNG:
Yêu cầu : NỮ 18- 35T. trình độ l* biết chữ v* biết cộng trừ nhân chia.
Công việc: Chạy b*n bán cafe sân vườn v* quản lý thu tiền khách uống nước. vệ sinh cơ bản v* rót tr* đá.
thời gian 10h - 23h tối.

Yêu cầu thêm : KHUÔN MẶT KHẢ ÁI - ƯA NHÌN LÀ LỢI THẾ

QUYỀN LỢI CHUNG CÓ THỎA THUẬN THÊM
1. Có chỗ ở tại quán
2. Lương th* việc sau 1 tháng lên lương cơ bản
3. Lương trợ cấp: Trách nhiệm / chuyên cần
4. Bao cơm
5. Được đ*o tạo s* dụng máy t*nh intenet v*o công việc.

Mọi chi tiết liên hệ : 0355570970 c loan ( zalo )