Bir birliğin üyelerine ait kalelerin birlik sınırları içerisinde yerleştirilmesi amacı ile sadece birlik sınırlarına taşıyabilmek şartı ile r4 ve r5 üyelere yetki verilmesi nasıl olur.